Zprávy z tisku

Management výživy a odpadů může potlačovat šíření patogenů z hnoje

23.2.02
Onemocnění pocházející z potravy jsou považovány za nejvážnější problém bezpečnosti potravin v USA. Podle nejnovějších údajů publikovaných Centry pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control & Prevention) mohou nemoci pocházející z potravy potenciálně způsobovat každoročně odhadem 325 000 vážných onemocnění vyžadujících hospitalizaci, 76 milionů případů onemocnění gastrointestinálního traktu a 5 000 úmrtí. (Pozn. BIOM on line: ve článku je zmíněna teplota při kompostování 130°C, což je dozajista omyl. Mají to být stupně farenheita, což pak odpovídá cca. 55°C a tedy i požadavkům ČSN Průmyslové komposty.)

Praha dala za sedm let na přeměnu topení přes 380 miliónů korun

23.2.02
Více než 380 miliónů korun dal pražský magistrát od roku 1994 žadatelům jako příspěvky na přeměnu vytápění na ekologická paliva. Městskou dotaci využili obyvatelé téměř 36.850 bytů. (Pozn. BIOM on line: pojmem ekologická paliva je v tomto článku patrně označován zejména zemní plyn,...)

Na plevel platí zákon

22.2.02
Zhruba 328 až 330 tisíc hektarů neobdělávané půdy je u nás podle odborného odhadu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Jak uvedl Jiří Felčárek z tiskového oddělení MZe, jde asi o 7,7 procenta z celkové výměry zemědělské půdy v ČR. Z neobdělaných a silně zaplevelených pozemků se mohou šířit nejen plevele, ale také různí škůdci, například hraboši. Tam, kde takové pozemky ohrožují okolní řádně obdělávanou půdu, lze podle Felčárka ve většině případů využít ustanovení § 4 písm. a), odst. 1 zákona č. 147/96 Sb., o rostlinolékařské péči. (Pozn. BIOM on line: nevyužívané půdy jsou hlavním adeptem pro pěstování energetických plodin - tak proč platit pokuty za plevele.)

Třídění odpadu na studentských kolejích

22.2.02
Na to, jak se daří prosadit myšlenku třídění odpadu na VŠE, jsme si zeptali Antonína Pavlíčka, studentského zástupce studentů Fakulty informatiky a statistiky v Akademickém senátu VŠE.

Emise vers. zákon

22.2.02
Obce by měly kontrolovat tmavost kouře z komínů nebo jaký odpad spalují majitelé zahrádek.

Seminář slunečnice v roce 2002

22.2.02
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně a Sdružení pěstitelů slunečnice při VÚRV pořádají odborný seminář „Slunečnice v roce 2002“. Seminář se koná 6. března 2002 od 9.00 hodin na zámku Kravsko u Znojma. Kontakt: ing. I. Bareš, DrSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, 161 06 Praha 6, tel.: 02/33022415, fax: 02/33022286.

Kondenzační kotel pro každého (IV)

22.2.02
Jednou z velmi důležitých částí kondenzační techniky je způsob a technické podmínky odvodu spalin z kondenzačních kotlů. Věnujeme mu dnešní díl seriálu.

Nitrátová konference v rámci Twinning projektu v oblasti ochrany vod v České republice

22.2.02
V rámci Twinning projektu Strategie implementace směrnic EC v oblasti voda v České republice (CZ99/IB-EN-01) se ve dnech 19. a 20. února 2002 uskutečnila konference a workshop se zaměřením na implementaci Směrnice rady ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečišťováním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS).

Z grantu vlády USA je financována studie proveditelnosti spalovny v Plzni

22.2.02
Grantovou smlouvu o vypracování studie proveditelnosti spalovny tříděného komunálního odpadu podepsali v Americkém centru v Plzni za přítomnosti plzeňského primátora Jiřího Šnebergera zástupci velvyslanectví USA a představitelé Plzeňské teplárenské (PT). Plzeň tak jako první v republice využije k uvedenému účelu prostředků od americké vlády ve výši téměř 250 tisíc USD. Pro ČIA to uvedl generální ředitel PT Tomáš Drápela. (Pozn. BIOM on line: ve zprávě není uvedeno jaký druh tříděného odpadu se bude spalovat. Snad by se dalo předpokládat, že půjde o dřevní odpady z údržby městské zeleně, sebraný papír nevhodný pro recyklaci, apod.; jinak je těžké si představit, k čemu by bylo dobré nejprve odpad třídit, a pak jej všechen spálit, resp. likvidovat, jak je v článku napsáno...)

Na Zlínsku se objevily kaly, jež mohou ohrozit životní prostředí

22.2.02
Na několika místech Zlínského kraje lidé našli v minulých dnech kaly, které pocházejí z čistíren odpadních vod a mohou obsahovat těžké kovy. Podezřelý materiál se objevil i na zpevněném hnojišti společnosti Agrosovín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Pracovníci České inspekce životního prostředí z Olomouce začali na různých místech Zlínska odebírat vzorky. "Výsledky rozborů budeme znát do týdne," řekl dnes ČTK hlavní inspektor Karel Zima.

Komisařka pro životní prostředí Margot Wallstromová komentuje iniciativu prezidenta Bushe v reakci na změny klimatu

21.2.02
Vítám skutečnost, že vláda USA nyní předložila svůj vnitropolitický plán v oblasti změn klimatu. Doufám, že se tím v USA zvýií povědomí o naléhavé potřebě konat směrem ke snižování emisí skleníkových plynů. USA jako největší emitor skleníkových plynů na světě nesou velkou odpovědnost za přispění k celosvětovému úsilí v boji proti klimatické změně. Tento plán však nepředstavuje alternativu Kjótského protokolu, jímž zůstává EU plně vázána...

Belgie přemýšlí, jak smířit odchod od jádra se závazky z Kjóta

21.2.02
Belgický kabinet včera zahájil debatu o návrhu zákona, který by postupně v letech 2014 až 2025 ukončil provoz všech jaderných reaktorů v zemi. Experti však vládu varují, že v takovém případě Belgie nemůže dostát závazku, radikálně snížit imise CO2. K tomu se Belgie zavázala podpisem Kjótského protokolu.

Přezimování řepky v roce 2002

21.2.02
Ozimá řepka patří ke středně odolným ozimům. Pochopitelně hodně záleží na stavu rostliny, odrůdě, stejně jako na době, po kterou mrazy působí, a období, kdy mrazy přijdou.

Whitman Launches Climate Leaders Program

21.2.02
EPA Administrator Christie Whitman launched a key component of the Administration's new climate policy, Climate Leaders. This new voluntary partnership challenges business to reduce their greenhouse gas emissions and provides a significant opportunity to achieve the greenhouse gas intensity reductions set forth in the Administration's new policy.

Ekologické zdroje energie v Nitre

20.2.02
K najzaujímavejším exponátom veľtrhu Aqua-Therm 2002, ktorý sa v piatok skončil v Nitre, patrili viaceré novinky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Separátor výkalů

20.2.02
Kejda uskladněná v nádrži se přečerpává na sítový separátor s pryžovými rameny, které protlačují tekutou část síty, takže na sítu zbude podíl o vlhkosti přibližně 25 %. Tekutý podíl se pak přečerpává do uzavřené nádrže, kde se provzdušňuje aby se dosáhlo tekutiny bez zápachu a nitrátů.
Pevná frakce se mezitím dopravuje do fermentačního zásobníku, kde se ponechává asi 12 dní, odkud vychází jako kompost bez zápachu s obsahem sušiny 70 %. Tento produkt se může prodávat jako hnojivo nebo dokonce může být spalován za účelem získání energie.

Nitrátová směrnice si vyžádá investice

20.2.02
Největší investice přitom představuje výstavba a obnova
skladů statkových hnojiv a rekonstrukce stájí. Další náklady pak mohou být podle Konšela spojeny například s dopravou nebo nižšími výnosy zemědělců.

RWE začne v Česku stavět plynové elektrárny

20.2.02
Plynové elektrárny se začnou asi brzy stavět i v České republice. Potvrdil to včera na energetickém kongresu Enerkon i předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Josef Hojdar. »Vítěz tendru na české plynárenství, německá RWE, deklaroval zájem o výstavbu plynových elektráren a tím o vstup do elektroenergetiky,« uvedl podle ČTK Hojdar. Paroplynové elektrárny se přitom dají podle odborníků postavit velice rychle a levněji než uhelné. Po plynárenství se tak může prosadit společnost RWE i v české elektroenergetice, aniž by investovala do privatizace ČEZ a distribučních společností.

Výživa a hnojení slunečnice

20.2.02
Slunečnice patří mezi plodiny s velmi dobrou osvojovací schopností pro živiny. Avšak i přes tyto přednosti je třeba slunečnici věnovat při hnojení dusíkem, fosforem, draslíkem, vápníkem, hořčíkem i sírou náležitou pozornost.

Návrhy prováděcích předpisů k novému zákonu o ovzduší

20.2.02
Zveřejněné návrhy vyhlášek jsou určeny zejména pro odbornou veřejnost. Vystaveny jsou aktualizované pracovní verse vyjmenovaných prováděcích předpisů. Vytváření těchto právních předpisů se blíží k závěrečnému finiši. Uvítáme vaše připomínky nejlépe formou mailových zpráv. Pro značnou rozsáhlost tématu prosíme o stručnost a jednoznačnost vašich připomínek.
« | 1 | .. | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | .. | 1061 | »