Zprávy z tisku

Komora: Pro cíl EU se podíl OZE v Česku musí zvýšit na 22,5 pct

Praha 10. července (ČTK) - Pro splnění cíle, podle kterého by podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé spotřebě energie v Evropské unii měl v roce 2030 činit 32 procent, musí Česko zvýšit podíl takzvané zelené energie v tuzemské spotřebě minimálně na 22,5 procenta. Na dnešním setkání s novináři to uvedli zástupci Komory obnovitelných zdrojů energie. Podle nich jde o nejnižší plánovaný podíl ze všech členských států EU.

 
 

Sdružení při výpočtu vycházelo z metodiky ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) na základě dat Eurostatu. Podle nich činil v roce 2016, za který jsou data k dispozici, podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie v Česku 14,89 procenta. Komora upozornila, že do takto vnímané energie z OZE patří kromě elektřiny také teplo, chlad a obnovitelné zdroje v dopravě. Podle zástupců sdružení je reálné podíl OZE v Česku do roku 2030 na vypočtenou výši podílu ve výši minimálně 22,5 procenta navýšit.

"V prvních kalkulacích, které obnovitelné zdroje by mohly zajistit ten nárůst, vychází, že největší perspektivu mají větrné elektrárny. Potenciál lokalit máme, i když vyjmeme zvláště chráněná území a národní parky. Větrné elektrárny vyrábějí ze všech obnovitelných zdrojů naprosto nejlevněji," uvedl dnes poradce komory a někdejší ministr životního prostředí Martin Bursík.

Druhou oblastí s velkým potenciálem jsou podle něj domácnosti. "Domácnosti mohou instalovat malé fotovoltaické elektrárny na střechy, mohou instalovat kotle na biomasu, automatické kotle na pelety, solárně termické kolektory nebo tepelná čerpadla. Samozřejmě také různé kombinace těchto technologií," dodal Bursík.

Na cíli 32 procent se vyjednavači EU shodli v polovině června. Výsledek je kompromisem mezi původním návrhem Evropské komise, která navrhovala podíl 27 procent, a návrhem Evropského parlamentu, který chtěl podíl OZE ve výši 35 procent. Podle dřívějších vyjádření tuzemských ekologických organizací je dohodnutá výše úspěchem ambicióznějších států.

Podle dat Energetického regulačního úřadu, který používá jinou metodiku než MPO, respektive Eurostat, se samotná zelená elektřina, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů energie (OZE), podílela na loňské spotřebě elektrické energie v Česku 13,03 procenta. Meziročně podíl prakticky stagnoval, proti roku 2016 činil nárůst 0,06 procentního bodu.

"Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupla meziročně o 2,4 procenta na 9,62 terawatthodiny (TWh). Zároveň se ale zvyšuje objem tuzemské spotřeby. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě tak již několik let stagnuje a drží se na hodnotě kolem 13 procent," řekl dnes analytik společnosti ENA Jiří Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Změnu tohoto trendu Gavor nečeká ani v letošním roce. "Výraznější navyšování podílu OZE zřejmě přinese až změna současného způsobu podpory a přechod na aukční systém po roce 2020. Tyto změny budou ostatně nezbytné, aby ČR splnila zvýšené cíle EU do roku 2030," dodal analytik.

Podíl OZE na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Hrubá spotřeba (v TWh) 72,05 72,05 68,60 70,96 70,52 70,45 70,18 69,62 71,01 72,42 73,82
Podíl (v pct.) 4,71 5,19 6,81 8,30 10,28 11,43 13,17 13,17 13,27 12,97 13,03

(Zdroj: ERÚ)

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12.7.2018

 


Datum uveřejnění: 12.7.18
Poslední změna: 12.7.2018
Počet shlédnutí: 1294