Odborné články

ELECTRO-FARMING: klíč k získávání velmi čistého vodíku a levné energie

V Německu byl uveden do provozu nový způsob získávání elektrické energie cestou získávání vodíku z biomasy, tzv. electro-farming. Výchozí surovina pro tuto technologii je značně variabilní a umožňuje využívat následující druhy biomasy:

Výše uvedené druhy mohou být též kontaminovány!

Tato technologie umožňuje komerčně zcela životaschopnou a konkurenceschopnou výrobu vodíku z (odpadové) biomasy. Získaný vodík je velmi čistý - podle originálních pramenů až 99,99% - a je určen zejména pro využívání v palivových článcích.

Základ vodíkové technologie tvoří tzv. parní reformer, kde upravená biomasa při teplotě v rozmezí 787 - 855°C a tlaku 0,7 MPa je přeměňována na vodík. Fyzikálně-chemické parametry v parním reformeru dovolují téměř naprosté vyeliminování vyšších uhlovodíků, které jsou z hlediska životního prostředí problematické.

Kapacita těchto jednotek na získávání vodíku z biomasy se pohybuje v rozmezí cca 0,5 - 1,5 tuny zpracované hmoty za hodinu. Jeden z autorů projektu uvádí, že touto cestou lze z 1 tuny biomasy vyprodukovat 1500 - 2000 kWh elektřiny nebo 90 - 100 kg vodíku, což odpovídá objemovému množství cca 1000 - 1200 m3 této látky. Také uvádí, že při využívání rychle rostoucích dřevin a bylin při sklizni okolo 20 tun suché hmoty z hektaru za rok se může vyrobit až 40 MWh elektrické energie nebo cca 20000 m3 vodíku.

Přínos technologie tkví zejména v minimalizaci dopravních nákladů. Vedle přínosu pro životní prostředí může nepřímo přispět podporou zemědělství a venkova, zejména v podhorských oblastech.

Podrobnější informace rád poskytne autor tohoto článku, který je s autory technologie v kontaktu.

Ing. Josef Tošovský

kontakt: tel. 0443/641902

Literatura:

  • W.G. Johanssen: The electro farming. Concept Decentralizade Co-generation of eletricity Hydrogen and Heat from Biomas. Electro Farming. 1998

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Nové trendy nakládání s biodegradabilními odpady
Trendy a pokrok v bioenergetických technologiích v USA
Nové akční plány v obnovitelných energiích
Energetické využití palivových článků
Biomasa – významný zdroj ekologické energie

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 7.2.2002
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 13235

Citace tohoto článku:
TOŠOVSKÝ, Josef: ELECTRO-FARMING: klíč k získávání velmi čistého vodíku a levné energie. Biom.cz [online]. 2002-02-07 [cit. 2024-05-29]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/electro-farming-klic-k-ziskavani-velmi-cisteho-vodiku-a-levne-energie>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
25 Nov 2003 12:02 ing.Toovsk
- výroba vodíku z biomasy
25 Nov 2003 12:02 ing.Toovsk
- výroba vodíku z biomasy
25 Nov 2003 12:02 ing.Toovsk
- výroba vodíku z biomasy
25 Nov 2003 12:03 ing.Toovsk
- výroba vodíku z biomasy
05 Jul 2006 01:18 Ivan
- Vodík
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto