autoři článků

Ing. Jaroslav Jakubes

Ing. Jaroslav Jakubes

konzultant ENVIROS, s.r.o. a vedoucí projektu COFITECK za Českou republiku, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy