autoři článků

Ing. Ivo Jiříček, CSc.

VŠCHT Praha 218 – Ústav energetiky, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie