autoři článků

Ing. Břetislav Klápště, CSc.

VŠCHT Praha, Ústav skla a keramiky, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy