EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 1152/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 7. září 2005 č. 1152 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka

V l á d a

p o v o l u j e s platností do 31. prosince 2010 na žádost podnikatelského subjektu Jaroslav Hodan, Horky č. 127, okres Kutná Hora, výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů uvedených v § 29 písm. a), d) a j) tohoto zákona uvedenému žadateli, a to za účelem hospodaření vyžadujícím intenzivní technologie v rámci managementového kosení lučních porostů a pálení pokosené biomasy za podmínek uvedených v části IV materiálu č.j. 1373/05.


Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.

 

Datum uveřejnění: 7. září 2005 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 1903 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server