LEGISLATIVA

598/2006 Sb.

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

598

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. prosince 2006,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv
nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů
a motorové nafty na trhu České republiky


Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky:


§ 1

Nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky, se zrušuje.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr životního prostředí:

Ing. Kalaš v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2007 Poslední změna: 12. ledna 2007 Počet shlédnutí: 3340