LEGISLATIVA

48/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.

48

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. března 2007,
kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006,
ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

V § 6 nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 15. března 2007 Poslední změna: 19. dubna 2007 Počet shlédnutí: 3070