LEGISLATIVA

429/2012 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013

429

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. listopadu 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu
pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny
z obnovitelných zdrojů pro rok 2013


Vláda nařizuje podle § 6a odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.:


Čl. I

V § 1 nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013, se částka "9 700 000 000 Kč" nahrazuje částkou "11 700 000 000 Kč".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
MUDr. Kuba v. r.

 

Datum uveřejnění: 30. listopadu 2012 Poslední změna: 9. prosince 2012 Počet shlédnutí: 618