EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

418/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

   
 
 418/2005 Sb. 
 NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 ze dne 29. září 2005, 
 kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení
 podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné
 pro výrobu methylesteru řepkového oleje 
	 
 Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
 zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
 Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.,
 zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona
 č. 482/2004 Sb.: 
	 
 Čl.I 
 
  V § 5 nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek
 pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu
 methylesteru řepkového oleje, se částka "7 000 Kč" nahrazuje částkou "3 680
 Kč". 
 
	 

	 
 Čl.II 
 Účinnost 
 Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
 následujícího po dni jeho vyhlášení. 
	 
	 
 
  Předseda vlády: 
  Ing. Paroubek v. r. 
 
 
  Ministr zemědělství: 
  Ing. Zgarba v. r. 
 

 

Datum uveřejnění: 1. října 2005 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 3089 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server