LEGISLATIVA

418/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

   
 
 418/2005 Sb. 
 NAŘÍZENÍ VLÁDY 
 ze dne 29. září 2005, 
 kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení
 podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné
 pro výrobu methylesteru řepkového oleje 
	 
 Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním
 zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o
 Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.,
 zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona
 č. 482/2004 Sb.: 
	 
 Čl.I 
 
  V § 5 nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek
 pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu
 methylesteru řepkového oleje, se částka "7 000 Kč" nahrazuje částkou "3 680
 Kč". 
 
	 

	 
 Čl.II 
 Účinnost 
 Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
 následujícího po dni jeho vyhlášení. 
	 
	 
 
  Předseda vlády: 
  Ing. Paroubek v. r. 
 
 
  Ministr zemědělství: 
  Ing. Zgarba v. r. 
 

 

Datum uveřejnění: 1. října 2005 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 3158