LEGISLATIVA

409/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

409

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2009,

kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.


Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 k provedení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů):


Čl. I

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., zní:


"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 27. prosince 2009 Poslední změna: 27. prosince 2009 Počet shlédnutí: 1598