LEGISLATIVA

400/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví

400

VYHLÁŠKA

ze dne 27. října 2008,

kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 149/2003 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví, se zrušuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2008.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 31. prosince 2008 Poslední změna: 17. listopadu 2008 Počet shlédnutí: 2836