LEGISLATIVA

355/2012 Sb.

Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013

355

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. října 2012

o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů
spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013


Vláda nařizuje podle § 6a odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 402/2010 Sb.:


§ 1

Limit prostředků státního rozpočtu

Limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 činí 9 700 000 000 Kč.


§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
MUDr. Kuba v. r.

 

Datum uveřejnění: 29. října 2012 Poslední změna: 6. listopadu 2012 Počet shlédnutí: 752