LEGISLATIVA

343/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

343

VYHLÁŠKA

ze dne 29. srpna 2008,

kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 12 odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), k provedení § 4 odst. 13 zákona:


§ 1

Vzor žádosti o vydání záruky původu

Vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Vzor záruky původu

Vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Říman v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 343/2008 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2008 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

 

Datum uveřejnění: 12. září 2008 Poslední změna: 12. září 2008 Počet shlédnutí: 2903