LEGISLATIVA

288/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka

288

VYHLÁŠKA

ze dne 6. srpna 2008,

kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb.,
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka


Čl. I

Ve vyhlášce č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., vyhlášky č. 389/2004 Sb., vyhlášky č. 214/2005 Sb., vyhlášky č. 36/2007 Sb. a vyhlášky č. 316/2007 Sb., se v části druhé hlavy X a XI včetně nadpisů a příloh č. 17 až 19 zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 3. září 2008 Poslední změna: 29. září 2008 Počet shlédnutí: 2805