LEGISLATIVA

263/2014 Sb.

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů


263/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 23. října 2014,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 5 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se na konci písmene b)
čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Příloha: Zákon

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2015 Poslední změna: 3. ledna 2015 Počet shlédnutí: 13742