LEGISLATIVA

219/2007 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

219

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. července 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování
hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech


Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, zní:


"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.


(Příloha není v digitální podobě)


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:

v z. Mgr. Kuchtová v. r.
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

 

Datum uveřejnění: 1. září 2007 Poslední změna: 26. srpna 2007 Počet shlédnutí: 3281