LEGISLATIVA

146/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.

146

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2009,

kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích
a dalších prostředcích na ochranu rostlin,
ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odstavec 3 zní:

"(3) Povinný rozsah evidence používání přípravků při podnikání je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.".

2. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.


(odkaz na přílohu ve formátu PDF)


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 27. června 2009 Poslední změna: 27. května 2009 Počet shlédnutí: 1993