LEGISLATIVA

145/2008 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

145

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. března 2008,

kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot
a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí


Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) a § 3 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů:


§ 1

Seznam znečišťujících látek

(1) Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování úniků látek do integrovaného registru znečišťování jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 2

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného
registru znečišťování

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:

RNDr. Bursík v. r.

 

Datum uveřejnění: 29. dubna 2008 Poslední změna: 4. května 2008 Počet shlédnutí: 3027