LEGISLATIVA

141/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

141

VYHLÁŠKA

ze dne 11. června 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:


Čl. I

V příloze č. V vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb., vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky č. 452/2005 Sb., vyhlášky č. 425/2006 Sb. a vyhlášky č. 96/2007 Sb., se slova

"Bílichovské údolí KL Bílichov Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)",

"Jan Svatoš KV Hory Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)",

"Semínský přesyp PU Semín Vyhláška ONV Pardubice (9. 7. 1980)" a slova

"Smraďoch CH Mariánské Lázně Výnos MKI č. 12.613/68 (10. 9. 1968)" zrušují.


Čl. II

Výnos MKI č. 12.613/68 ze dne 10. 9. 1968 o zřízení státní přírodní rezervace Smraďoch se zrušuje.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.


Ministr:

RNDr. Bursík v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. července 2007 Poslední změna: 28. června 2007 Počet shlédnutí: 2859