Odborné články

Zahájení Evropských dní biomasy regionů

Ve středu 25. září byly zahájeny Evropské dny biomasy regionů. Zahájení se zúčastnil rovněž CZ BIOM, prostřednictvím Vlasty Petříkové (CZ BIOM), Jiřího Součka (VÚZT) a Antonína Slejšky (VÚRV). V rámci letošních dní biomasy se od 29. září do 6. října koná 406 předem ohlášených akcí a v tuto chvíli neznámé množství akcí neohlášených.

Ohlášené akce:

Švédsko    4
Německo 354
Rakousko 24
Slovinsko 7
Chorvatsko 1
Itálie 14
Švýcarsko 1
Francie 1

V České republice se budou konat celkem tři předem neohlášené akce. Pro příští rok však bylo dohodnuta spolupráce CZ BIOMu s koordinátorem celé akce organizací C.A.R.M.E.N. na přípravě dní biomasy, takže pokud se vše podaří, tak ČR bude jednou ze zemí aktivně zapojenou do příprav této akce.

Na zahájení dnů biomasy byla představena poziční zpráva AEBIOMu. Zpráva pak byla předána více prezidentovi Evropského parlamentu Ingo Friedrichovi, který pak Evropské dny biomasy regionů oficiálně zahájil.

Zpráva obsahovala především tyto požadavky:

  • Lepší integrace společné evropské zemědělské a energetické politiky je nutná, aby mohly být předloženy atraktivní řešení farmářům i producentům a uživatelům energie. Pro nepotravinářskou produkci je k dispozici 10 miliónů ha a toto číslo se ještě zvýší po přičtení kandidátských zemí. Zároveň dnešní 50%-ní závislost EU na dovozu energie se dramaticky zvyšuje (pokud by se nic nezměnilo tak v roce 2020 by to bylo 70%). Zemědělství i energetika ze spolupráce získají.
  • Mělo by být rozhodnuto o evropském osvobození z daně na tekutá biopaliva, která jsou produkována uvnitř hranic EU. Daňové osvobození pro biopaliva produkovaná mimo EU - obdoba amerického řešení této otázky - není nezbytné.
  • Důraz musí být kladen zejména na využívání biomasy pro výrobu tepla, popři současných aktivitách pro obnovitelnou elektřinu a kapalná biopaliva. Teplo představuje 50% celkového evropského energetického trhu.
  • Podle principu "znečišťovatel platí" by měla být posíleny stanoviska a předpisy evropských orgánů týkající se zdanění fosilní energie. Harmonizace zdanění a minimálních měr daní na fosilní paliva by měly být zavedeny, aby bylo předejito deformaci normálních tržních podmínek.
  • Celoevropské doporučení týkající se nákupu elektřiny z biomasy do elektrické sítě by mělo být realizováno. Cena by se měla pohybovat v rozmezí 10-16 eurocentů za kWh dle použité technologie a velikosti zařízení.

Doufáme, že tato cesta - získané informace a navázané kontakty - napomohou při rozvíjení činnosti CZ BIOMu a následně se projeví v lepším využívání potenciálu biomasy v České republice.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Poziční zpráva AEBIOMu: Flexibilní systém pro poplatky/daně za produkci oxidu uhličitého
Evropské dny biomasy regionů od 29. září do 6. října 2002
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 „Příležitost pro návratné investice“
C.A.R.M.E.N. e.V. - bavorská instituce pro obnovitelné suroviny
Rakouské energetické dny - iniciování spolupráce v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 30.9.2002
Poslední změna: 7.10.2002
Počet shlédnutí: 6374

Citace tohoto článku:
CZ Biom, : Zahájení Evropských dní biomasy regionů. Biom.cz [online]. 2002-09-30 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/zahajeni-evropskych-dni-biomasy-regionu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto