Odborné články

Jak jsem vyrobil svůj první zplyňovač

Protože mám tři děti, invalidní manželku a poměrně malý plat, přemýšlím, kde se dá ušetřit. Tak jsem si jednou vzpomněl na mého dědečka, který byl automechanikem, jak mi povídal o tom, že když za války nebyl benzín, tak se jezdilo na dřevoplyn.

Tak mě napadlo, že když kogenerace, tak proč plýtvat zemním plynem, když v naší republice tuny dříví hnijí v lesích !

Moje první pokusy byly většinou neúspěšné, chyběly mi informace. Začal jsem tedy pátrat po informacích o zplyňování dřeva. To by jeden nevěřil, jak těžké může být takové informace sehnat ! A to žijeme v době informačních technologií ! Něco jsem sehnal v Národním technickém muzeu v Praze a moje pokusy začaly přinášet ovoce. Podařilo se mi sestrojit zplyňovač vlastní, velmi zjednodušené konstrukce s pasivním chlazením (vyřazené plechovky, radiátory a pár trubek a fitinek), s nímž jsem vyrobil plynné palivo pro benzinový agregát 5,5HP/2,2kW. Toto zařízení však i přes několikanásobnou filtraci asi po deseti hodinách provozu zadehtovalo sací ventil v motoru. Při opravě jsem zjistil, že motor je jinak v lepším stavu, než při použití benzínu (krásně vypálená svíčka a výfukový ventil). To vedlo mé pátrání dál.

V Atlasu instalací obnovitelných zdrojů energie na jižní Moravě jsem objevil snad omylem zatoulanou zmínku o dřevo-zplyňovací technologii v kategorii bioplyn, tak jsem se tam vydal. Je to v Moravské Nové Vsi, provozovatel a kutil v jedné osobě se jmenuje Prof. Ing. Jiří Surý, DrSc. a pracuje na místním OÚ.

Zařízení je plně automatické, výkon 35 kW el./120 kW tep., palivem je dřevní štěpka, ale prý lze použít i odpady ze zemědělských plodin, textilní odpady a dokonce bylo ověřeno využití plastových odpadů a gumy (např. z pneumatik, kde je však problém s vytrháváním kordu), a to bez škodlivých exhalací.

Vzniklý plyn lze buď použít ke kogeneraci, nebo tlačit do potrubí jako náhradu za zemní plyn pro mírně upravené kotle.

Vlhkost paliva by měla být max. 20 procent (lze předsoušet spalinami z motoru kogenerační jednotky). Spotřeba paliva se pohybuje kolem 1,2 až 1,5 Kg / kWh el. energie.

Co se týká ceny, je postavena tak, aby návratnost celého projektu byla cca. 5 let při provozu pouze v topné sezóně !

Mé další hledání mě dovedlo na internetovou adresu http://www.gengas.nu/byggbes/byggbes, kde je kompletní návod na postavení zplyňovače velmi jednoduché konstrukce. Pokusím se ho postavit a pak, pokud budete mít zájem, vás budu informovat. Velmi bych ale ocenil, kdyby se našel někdo, kdo by mi přeložil alespoň návod na oživení. Pokud takové možnosti máte, prosím vás o pomoc.

V současnosti uvažuji o sestrojení kogenerační jednotky na dřevoplyn s motorem Š1203 a generátorem 9kW/3x400V, u něhož by výrobní náklady neměly přesáhnout 50.000Kč, a který by byl vhodný např. jako hlavní zdroj pro rodinný domek, přičemž energie takto vyrobená by byla skoro zadarmo.


Tento příspěvek přišel do redakce BIOM on line coby e-mailový dotaz a zároveň námět ke spolupráci. Jelikož se mi líbil a usoudil jsem, že zveřejnění by mohlo pomoci jak autorovi, tak případným zájemcům o problematiku zplyňování dřeva, domluvil jsem se s panem Studeným na zveřejnění (pouze s drobnými úpravami). Myslím si, že obdobné sdělování osobních či firemních zkušeností se zaváděním fytoenergetiky do praxe, by mohlo pomoci v jejím rozvoji (kvalitativním a možná i kvantitativním).
AS

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

MagneGas - plynné palivo z obnovitelných surovin a odpadů
Přestavba kotelny na biomasu
Upozornění pro svépomocné výrobce splynovacích zařízení
Zpráva o vývoji domovního teplovodního kotle na dřevní štěpku 15 - 45 kW
Zkušenosti s provozem kotle na dřevoplyn v rodinném domku (1)

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 3.4.2002
Poslední změna: 30.3.2002
Počet shlédnutí: 139634

Citace tohoto článku:
STUDENÝ, Tomáš: Jak jsem vyrobil svůj první zplyňovač. Biom.cz [online]. 2002-04-03 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-spalovani-biomasy/odborne-clanky/jak-jsem-vyrobil-svuj-prvni-zplynovac>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
16 Apr 2002 04:51 Jiri Hlobilek
- drevoplyn
30 Apr 2002 15:27 Radek Skldal
- drevoplyn
03 May 2002 15:10 Antonn Slejka
- drevoplyn
09 Jan 2004 11:01
- drevoplyn
26 Jan 2007 21:21 Tonik
- drevoplyn
07 May 2002 11:51 Miloslav Bosek
- drevoplynovy generator
15 May 2002 12:55
-
05 Jun 2005 20:36 Michal Miosga
- Jak to dopadlo?
14 Dec 2005 14:11 Petr
- Jak to dopadlo?
21 Feb 2008 19:25
- Jak to dopadlo?
21 Feb 2008 19:26
- Jak to dopadlo?
02 Feb 2006 19:39
-
02 Feb 2006 20:37 milan
- skusenosti s drevoplynom
09 Feb 2006 09:01 laco
- skusenosti s drevoplynom
20 Feb 2006 21:58
- skusenosti s drevoplynom
11 Sep 2006 22:45 Ale
- skusenosti s drevoplynom
08 Oct 2006 22:11 O.ubrt
- skusenosti s drevoplynom
16 Nov 2006 18:01
- skusenosti s drevoplynom
22 May 2008 21:50
- skusenosti s drevoplynom
05 Jan 2007 16:24
- skusenosti s drevoplynom
06 Jan 2007 01:02
- skusenosti s drevoplynom
09 Feb 2007 07:13 krajan
- skusenosti s drevoplynom
25 Mar 2007 22:34 mistik
- skusenosti s drevoplynom
20 Aug 2008 17:27 Tbi Pavel
- skusenosti s drevoplynom
07 Feb 2010 14:59 kriz
- skusenosti s drevoplynom
19 Jan 2015 17:10
- skusenosti s drevoplynom
09 Oct 2019 18:30
- skusenosti s drevoplynom
07 Dec 2006 19:36 Karas Antonin
- Podekovani p.Studenemu
10 Dec 2006 18:13 Tonik
- Podekovani p.Studenemu
05 Jul 2008 21:18 Zdenk
- Dřevoplyn
13 Mar 2012 20:59 Petr Zacek
- rád bych si vyměnil zkušenopsti
16 May 2012 11:12 Gorvin
- zkušenosti
03 Dec 2012 17:59 MichMio
- zkušenosti
30 Dec 2013 10:48 Petr
- Dřevoplyn
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto