Novinky

Oznámení o vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008

 
 

Oznámení o vyhodnocení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny a o očekávaném dopadu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky

Energetický regulační úřad podle § 7 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, vyhodnotil podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny za rok 2008 a stanovil očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky pro rok 2010.

Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2008 dosáhla 3,74 TWh. V následující tabulce je uvedena výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů podle jednotlivých kategorií.

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů - rok 2008 Výroba brutto (MWh)
Malé vodní elektrárny do 1 MW 492 281
Malé vodní elektrárny 1 - 10 MW 474 603
Vodní elektrárny nad 10 MW 1 057 451
Biomasa 1 231 210
Bioplyn 213 632
Biologicky rozložitelná část komunálního odpadu 11 684
Větrné elektrárny 244 661
Fotovoltaické systémy 12 937
Celková výroba elektřiny z OZE 3 738 459

Hrubá spotřeba elektřiny v České republice v tomto roce byla 72,05 TWh. Podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny činil 5,19 %. Očekávaný dopad podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na celkovou cenu elektřiny pro konečné zákazníky v roce 2010 činí 81,30 Kč/MWh. Uvedený očekávaný dopad podpory vychází z předpokladu meziročního poklesu ceny silové elektřiny ve výši 15 %, který ovlivní výši zelených bonusů. Růst příspěvku je ovlivněn nárůstem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a očekávaným celkovým poklesem odběru konečných zákazníků.

Dále je předpokládáno zvýšení výkupních cen elektřiny pro stávající kategorie obnovitelných zdrojů o 2 až 4 %. Tento nárůst je stanoven v souladu s vyhláškou č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, v platném znění, s ohledem na meziroční změnu indexu cen průmyslových výrobců. Vstupní parametry budou v následujícím období upřesněny, proto se může konečná výše příspěvku ještě změnit. Konečná výše příspěvku bude jako součást ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby a tepla a druhotných zdrojů zveřejněna do konce listopadu 2009.

Zdroj: ERÚ 2009


 
 

Zdroj (autor): ERÚ
Web: http://
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 30.6.09
Poslední změna: 30.6.2009
Počet shlédnutí: 1113