autoři článků

Ing. Oldřich Mužík

Ing. Oldřich Mužík

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 6, Drnovská 507, Praha, 16106
, tel.:+420 233 022 386

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioplyn

Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie