autoři článků

ao. Univ. Prof. Dr. Reihard Haas

, Česká republika

vystudoval ekonomiku strojního
inženýrství a je držitelem Ph.D. titulu
v oblasti ekonomiky energetiky.
Pracuje od roku 1984 na Institutu
energetických systémů a ekonomiky
energetiky (EEG) na Technické univerzitě
Vídeň, kde v současné době působí
jako zástupce ředitele. Pracoval
více než 15 let v oblasti uplatňování
strategií u obnovitelných zdrojů,
energetického modelování, udržitelných
energetických systémů a liberalizace
versus regulace energetických trhů.
Dipl.-Ing. Dr. LUKAS KRANZL
vystudoval průmyslovou ekonomiku
a strojírenství na Vídeňské technické
univerzitě, kde rovněž získal titul
Ph.D. v oboru ekonomika energetiky.
Od roku 1999 pracuje na EEG.
Mezi jeho výzkumné aktivity patří
udržitelné energetické systémy se
specializací na bioenegii, na scénáře
vývoje a optimalizaci politik pro
obnovitelné zdroje energie a energeticky
efektivní systémy a k problematice
se vztahující socioekonomické
a makroekonomické analýzy.

Specializace: Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy