autoři článků

Ing. Libor Špička

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká republika

Specializace: Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy