Odborné články

Zemědělští peletáři nebudou muset platit „desátek“

Dobrá zpráva pro další rozvoj tuhých biopaliv ze zemědělských surovin v Česku. Článek je přímým pokračováním článku Zemědělští výrobci pelet, braňte se „vynálezům“ z 19. dubna tohoto roku.

Jestliže se 11. září stalo pro celý civilizovaný svět synonymem reálné hrozby islámského terorizmu, pak se 10. září možná stane pro české zemědělské producenty tuhých biopaliv symbolem pádu jednoho (všeho)schopného podnikavce. Nastává Konec Vernerových „vynálezů“ v Čechách, použiji-li parafrázi názvu známého českého filmu. Důsledkem bude uvolnění dusné atmosféry v oblasti produkce a prodeje topných pelet ze zemědělských surovin.

Úvodem trocha retrospektivy k osvěžení paměti. Výše uvedený článek upozorňoval na nevybíravé až agresivní způsoby uplatňování svých práv z patentů a užitných vzorů, které přesahovaly všechny morální a možná i některé zákonné meze. Zároveň jsem v něm zpochybnil oprávněnost uvedených dokumentů pro naprostý nedostatek novosti jejich obsahů. Vrcholem arogance pana Vernera a spol. bylo podání žaloby na pana Zdeňka Novotného, vyrábějícího krmiva ve Výrobně krmných směsí v Bezně. Způsob vyžadování „desátku“ za nikdy neposkytnuté služby, včetně udání na policii, se hodí spíš do těch oblastí světa, kde ještě dnes žijí lidé ve středověku, než do naší snad přece jen civilizované střední Evropy.

Zmíněného 10. září t.r. mělo na návrh Vernera a spol. proběhnout u Krajského soudu v Praze jednání, ve kterém byl pan Novotný obviněn z nekalé soutěže, porušování práv z průmyslového vlastnictví a porušování obchodního tajemství. K jednání (bohužel) nedošlo. Žalobci Verner a spol. totiž čtvrt hodiny před zahájením jednání žalobu v plném rozsahu stáhli. Chce se mi říct, zbaběle stáhli. Protože se domnívám, že za prožité dlouhodobé šikanování včetně probdělé poslední noci by si „obžalovaný“ nepochybně zasloužil alespoň satisfakci v podobě soudního vítězství, které bylo více než zřejmé… Takže justiční triumf sice nemáme, ale morální jistě ano. A navíc, a to je ještě důležitější, přibližujeme se i k vítězství právnímu. Zpracoval jsem a téhož dne (10. září pár hodin před stanoveným soudním jednáním) podal na Úřad průmyslového vlastnictví v Praze žádosti o zrušení Vernerova patentu a výmaz tří užitných vzorů (viz obr. 1). Nyní proběhne řádné zrušovací řízení, na jehož konci asi za tři měsíce budou s pravděpodobností blížící se jistotě zmíněné dokumenty prohlášeny za neplatné. A to se zpětnou účinností této neplatnosti, jako by právní ochrana nikdy nevznikla.

Obr. 1: Žádosti o zrušení patentu a výmaz tří užitných vzorů

Nyní se přímo nabízí otázka: Jaký dopad toto zrušení ochrany bude mít na ty, kteří, ať již dobrovolně nebo více či méně z přinucení, podepsali s Vernerem a spol. smlouvu o spolupráci? Zrušení patentu se zpětnou účinností ode dne počátku jeho platnosti a stejný právní princip uplatňovaný při výmazu užitných vzorů zásadně mění podmínky, za nichž k uzavření smluv došlo. Tato zásadní změna pak zřejmě může být důvodem pro okamžité zrušení smlouvy. Hlavní důvod pro existenci smlouvy zanikne a další plnění v rámci těchto smluv pak může mít charakter plnění bez právního důvodu. Otázkou zůstává, zda a za jakých podmínek lze požadovat zpětně vrácení již vyplacených částek. Tady je situace poněkud složitější, bude záležet na okolnostech vzniku smluv a případně prokázání podvodného jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy. V každém případě tato konkrétní problematika již přesahuje rámec tohoto článku.

Proč jsem tento případ tak podrobně popsal? Pro poučení těch, kdo by v budoucnu chtěli v podstatě zneužívat ne zcela dokonalý systém průmyslově právní ochrany. Zejména pak možnosti chránit si užitným vzorem i naprosto běžně známá řešení a následně, vědomi si neznalosti běžných lidí v patentově-právních záležitostech, tyto v zásadě vydírat. Což si myslím je právě popisovaný případ. Protože i v demokratické společnosti a právním státě se najdou lidé, kteří jsou schopni zneužít právo a formálně zdánlivě právním způsobem až vydírat své okolí. Proti takovým jevům je nutné se postavit a hájit nejen právo, ale i základní principy mravní. Protože co je v rozporu s dobrými mravy, je i v rozporu s obchodním zákoníkem a tudíž i nezákonné. A měli bychom proti tomu důsledně bojovat…

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Palivo z rostlin - brikety, pelety
Využití biomasy rychle rostoucích dřevin v energetice sídel
Vliv složení směsi na vlastnosti topných pelet
Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti

Předchozí / následující díl(y):

Zemědělští výrobci pelet, braňte se "vynálezům"

Zobrazit ostatní články v kategorii Spalování biomasy

Datum uveřejnění: 17.9.2007
Poslední změna: 16.9.2007
Počet shlédnutí: 5526

Citace tohoto článku:
VALEČKO, Zdeněk: Zemědělští peletáři nebudou muset platit „desátek“. Biom.cz [online]. 2007-09-17 [cit. 2024-07-20]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/zemedelsti-peletari-nebudou-muset-platit-desatek>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto