Odborné články

Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska

Devět set milionů EUR je částka, kterou se holandská vláda rozhodla podpořit inovativní myšlenky v oblasti technologie, energie, životního prostředí, vývozu a mezinárodních partnerství. Jedním z projektů, spadajících do této oblasti, je program Carboncredits.nl, který pomáhá firmám investovat do úspor energie, obnovitelných zdrojů energie, zpracování odpadu a zalesňování v zemích střední a východní Evropy. 4. březen byl termínem pro registraci těchto projektů u koordinátora programu, holandské organizace Senter. Cílem tohoto programu je financovat projekty, které přispívají ke snížení emisí CO2.

Za Českou republiku již bylo předběžně přihlášeno portfolio 28 projektů využití biomasy, které umožní přechod, obnovu nebo rozšíření využití biomasy jako paliva pro systémy centrálního zásobování teplem, kde nahradí uhlí nebo zemní plyn. Tepelná kapacita těchto projektů je v rozsahu 600 kWth až 24000 kWth a jejich souhrnná kapacita je 130 MWth, s cílem jejich uvedení do provozu ke konci roku 2003. Projekt v hodnotě 4.7 milionů EUR investiční podpory realizuje firma Biomass Technology Group.

Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dotace na pěstování energetických rostlin
Zahraniční účastníci Byznys tripu I
Koupili by jste si elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie?
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Zpráva o podpoře využití bioplynu ze Státního fondu životního prostředí

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 5.4.2002
Poslední změna: 4.4.2002
Počet shlédnutí: 6405

Citace tohoto článku:
VOŘÍŠEK, Tomáš: Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska. Biom.cz [online]. 2002-04-05 [cit. 2024-07-22]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/rozvoj-vyuziti-biomasy-s-podporou-holandska>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto