Odborné články

Křišťálové komíny za Projekty desetiletí získaly Praha, Třebíč a Děčín

U energetiků zabodovalo „Rozšiřování Pražské teplárenské soustavy do dalších městských částí a Neratovic“, projekt společnosti Pražská teplárenská, a.s. Veřejnost udělila titul „Miss teplárna“ společnosti TTS energo s.r.o. za projekt „Zásobování teplem a kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy v Třebíči“. Pro novináře bylo nejatraktivnější „Využití geotermální energie pro dodávku tepla v pravobřežní části Děčína“, projekt společnosti Termo Děčín a.s., člena skupiny MVV Energie CZ a.s. Společný projekt skupiny ČEZ a města Bohumín „Vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a nová soustavu zásobování teplem v Bohumíně“, se jako jediný umístil ve všech kategoriích (dvakrát byl stříbrný a jednou bronzový).

Obr. 1: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010

Do ankety bylo zasláno celkem 1569 hlasů. V kategorii veřejnosti rozhodovalo nejvíce - přes tisíc hlasujících, mezi odborníky hlasovalo 273 z 590 oslovených energetiků a novináři rozdali 154 hlasů. Zatímco veřejnost a energetici hlasovali pouze pro jeden projekt, novináři mohli vybrat tři projekty a dát jim podle pořadí 4, 2 a 1 hlas. Vyhlášení výsledků ankety proběhlo ve středu 25. dubna na společenském večeru XVIII. Teplárenských dnů v Praze. Organizátoři ocenili v každé kategorii první tři projekty. O slovech místopředsedy výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáše Drápely, že: „je to ocenění, která má svou váhu,“ se všichni vítězové přesvědčili na vlastní kůži při přebírání téměř šestikilogramových křišťálových komínů.

Cenu energetiků předal zástupcům Pražské teplárenské generálnímu řediteli Ladislavu Moravcovi a exekutivnímu řediteli Jiřímu Špitálníkovi více než symbolicky Miroslav Kubín, emeritní ředitel Českých energetických závodů a duchovní otec projektu tepelného napáječe Mělník - Praha, který zajišťuje levné a ekologické teplo Praze. Cenu novinářů předal předsedovi představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. Václavu Hrachovi a předsedovi představenstva společnosti TERMO Děčín ze skupiny MVV Petru Šimoníkovi šéfredaktor odborného časopisu Energetika František Petružálek. A u ceny veřejnosti byl patronem předávání Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev, který předal ocenění řediteli TTS energo Třebíč panu Richardovi Horkému.

TS ČR pořádá soutěž Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem od roku 2002 a představilo se v ní 78 projektů. Pro soutěžní anketu Projekt desetiletí bylo vybráno 10 nejúspěšnějších, do nichž teplárny investovaly přes 5 miliard korun a dotkly se zhruba 150 000 domácností.

 
Obr. 2: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
Obr. 3: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
 
Obr. 4: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
Obr. 5: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
 

Projekt desetiletí podle hlasování energetiků: Pražská teplárenská, a.s.

Rozšiřování Pražské teplárenské soustavy do dalších městských částí a Neratovic

Základním zdrojem Pražské teplárenské soustavy je mělnická elektrárna s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Teplo do ní dodává i malešická teplárna a zařízení pro energetické využití odpadu v Malešicích. Od roku 2002 byly na soustavu napojeny pražské části Modřany, Krč, Invalidovna, Horní Počernice, Horní Měcholupy a Petrovice, Lhotka - Libuš, Holešovice a město Neratovice. Zrušeny byly desítky plynových kotelen, které nahradily moderní výměníkové stanice. Zlepšila se ekologická situace v zásobovaných místech. Na soustavu byly přepojeny desetitisíce domácností, které ročně ušetří v nákladech na teplo tisíce korun. Dále byla připojena občanská vybavenost i průmyslové podniky. Horkovodní napáječe jsou dostatečně velké, aby se mohli připojit i další odběratelé.

 
Obr. 6: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
Obr. 7: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
 
Obr. 8: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
Obr. 9: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
 

Projekt desetiletí podle hlasování veřejnosti: TTS energo s.r.o., Třebíč

Zásobování teplem a kombinovaná výroba elektřiny a tepla z biomasy v Třebíči

V roce 2001 kouřilo v Třebíči přes sto uhelných a plynových blokových i domovních kotelen a desítka průmyslových uhelných kotelen. V lednu 2002 uvedla TTS energo Třebíč do provozu první teplovodní kotel na Teplárně Sever, na kterou byly přepojeny odběratelé desítky kotelen v této části Třebíče. Dnes je její dominantou termoolejový kotel s kogeneračním ORC modulem. Podle podobného scénáře byly ve městě vybudovány tepelné soustavy Teplárny Jih a Teplárny Západ. Stovky lokálních kotelen nahradily tři moderní ekologické teplárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z biomasy pro 10 000 domácností. Podíl biomasy na roční výrobě 400 000 GJ překračuje 90 %, což je unikátní nejen v rámci České republiky.

 
Obr. 10: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
Obr. 11: Foto ze slavnostního večera udílení cen ankety Projekt desetiletí v soustavách zásobování teplem a chladem z let 2001 až 2010
 

Projekt desetiletí podle hlasování novinářů: Termo Děčín a.s., člen skupiny MVV Energie CZ a.s.

Využití geotermální energie pro dodávku tepla v pravobřežní části Děčína

Geotermální teplárna pro pravobřežní část Děčína je v provozu už deset let od roku 2002 a představuje největší a v podstatě zatím i jediné využití geotermální vody pro teplárenské rozvody u nás. Tepelná čerpadla využívají energii 31 °C teplé vody, která přirozeně vyvěrá z hloubky 545 metrů, k výrobě tepla do městské soustavy zásobování teplem. Pro pohon tepelných čerpadel se získává elektřina z kogeneračních plynových motorů. Jelikož průtok vody z vrtu nelze měnit, je zdroj doplněn akumulační nádrží s teplou vodou o objemu 800 m3, která vyrovná denní kolísání odběrů tepla. Pro krytí zimních špiček a jako záloha slouží plynové kotle. Zdroj má účinnost 140 %.

Další nominované projekty (podrobný popis projektů na www.tscr.cz v sekci Aktivity – Projekt roku):

  • Teplo pro novou soustavu zásobující 5300 bytů a další odběratele v Bohumíně bude 20 let dodávat 8 kilometrovým napáječem naše jediná černouhelná elektrárna Dětmarovice.
  • Od roku 2009 vyrábí z 80 000 tun biomasy v krnovské teplárně nový kotel polovinu elektřiny a „zelené“ teplo pro 2500 bytů a 10 průmyslových firem ve městě.
  • Radnice v Blansku, Boskovicích a Tišnově se společností Zásobování teplem Blansko zmodernizovaly dožívající tepelné soustavy pro více než 6000 bytů a další odběratele.
  • V Klatovech spustili kotel, který spaluje hnědé uhlí s dřevní štěpkou, zvýšil kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a stabilizoval cenu tepla pro domácnosti, ale i další odběratele.
  • Projekt COGEN rozšířil kombinovanou výrobu elektřiny a tepla do dalších 10 lokalit v 7 městech a skupina MVV Energie CZ tak ročně vyrobí až 150 GWh zelené elektřiny ekologicky společně s teplem.
  • S novým kotlem, spalujícím 120 tisíc tun biomasy, vyrábí v Plzni už přes 40 % elektřiny ekologicky. K výrobě zelené energie ročně v Plzni využívají 300 tisíc tun biomasy, které nahradí 150 tisíc tun uhlí.
  • V žatecké výtopně Perč před rokem zprovoznili novou kotelnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s největší jednotkou na spalování biomasy s organickým Rankinovým cyklem u nás.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Současná situace trhu s lesní energetickou štěpkou a prognóza vývoje v kontextu návrhu nové státní energetické koncepce České republiky
Čeští výrobci: Ministerstvo by mělo okamžitě rozšířit svůj program v Moravskoslezském kraji o kotle na biomasu
OZE pro energeticky úsporné a soběstačné obce
Biomasová výtopna Žlutice – efektivní propojení praxe s výzkumem
Zkušenosti z Rakouska – využití biomasy jako zdroje energie a tepla v oblasti Hradska a Štýrska

Zobrazit ostatní články v kategorii Obnovitelné zdroje energie

Datum uveřejnění: 16.5.2012
Poslední změna: 13.5.2012
Počet shlédnutí: 3304

Citace tohoto článku:
MIKYSKA, Miroslav: Křišťálové komíny za Projekty desetiletí získaly Praha, Třebíč a Děčín. Biom.cz [online]. 2012-05-16 [cit. 2024-04-24]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pestovani-biomasy/odborne-clanky/kristalove-kominy-za-projekty-desetileti-ziskaly-praha-trebic-a-decin>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto