autoři článků

Ing. Jiří Kott

KONZIX, spol. s r. o., Božkovská 45 , Plzeň, 326 00, Česká republika
, tel.:+420 +420 602 663 606

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy