autoři článků

RNDr. Alice Kotlánová

Laboratoře a zkušebny TÜV NORD Czech, s.r.o., Česká republika

Autorka článku, RNDr. Alice Kotlánová, je vedoucí akreditovaných Laboratoří a zkušeben, TÜV NORD Czech, s. r. o., Brno, které se zaměřují na analýzy tuhých biopaliv, tuhých alternativních paliv a uhlí, dále provádějí chemické analýzy a mechanické a metalografické zkoušky kovových materiálů. Je členkou Technické normalizační komise TNK 138 Tuhá biopaliva a tuhá alternativní paliva.

Specializace: Pěstování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pelety a brikety

Pelety a brikety, Spalování biomasy