autoři článků

Ing. Zdeněk Nesňal

, Česká republika

Výzkumný a vývojový pracovník

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy