autoři článků

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

CZ Biom, Pod Věží 2, Praha 6, 169 00 , Česká republika
, tel.:+420 233 356 940, fax:+420 233 356 940

Zaměstnání v produktivním věku: Výzkumný ústav rostlinné výroby, od r. 1990 pěstování energetických rostlin. V r.1995 jsem založila CZ Biom a zajistila přijetí do AEBIOM Evropské asociace pro biomasu, do r. 2004 vedení mezinárodní sekce.

Aktuálně: propagace biomasy, pěstování a ověřování energetických rostlin v provoze, poradenství, zajišťování osiva, kontakty s MZe, Agrární komorou aj.

Články na starém webu CZ BIOMu

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Účast na projektech:

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Pěstování biomasy