autoři článků

Ing. Vladislav Nový

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy