autoři článků

Ing. Vladimír Stupavský

Ing. Vladimír Stupavský

Klastr Česká peleta, Ruská 294, Dobřichovice, 252 29, Česká republika
, tel.:+420 724 611 316

Předseda Klastru Česká peleta a člen představenstva Evropské rady pro pelety.

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Bioodpady a kompostování

Bioplyn, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Kapalná biopaliva

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie

Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pelety a brikety

Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Rychle rostoucí dřeviny

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy

Pelety a brikety

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie

  • Carsten Walter:: Velký CO2 podvod (publikováno: 15.12.2008, komentářů: 7, zobrazení: 21484, obrázků: 2, tabulek: 1)