autoři článků

Mgr. Tomáš Holý

, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Pelety a brikety

Seznam článků (1. autor):

Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pelety a brikety