autoři článků

JUDr. Ing. Petr Měchura

Česká asociace odpadového hospodářství, Osvětová 827, Praha 4 - Hrnčíře, 149 00, Česká republika
, tel.:+420 296 347 018, fax:+420 296 347 019

Petr Měchura se otázkami životního prostředí a úsporami energií zabýval již od sedmdesátých let nejprve v Ústavu mezinárodních vztahů, odkud však musel z politických důvodů počátkem osmdesátých let odejít. Během několika dalších let, kdy nesměl nastoupit do žádného zaměstnání, vyprojektoval a podílel se na stavbě experimentálního slunečního domu v Praze. Ekonomickými otázkami životního prostředí a úsporami energií se po té zabýval i v Ekonomickém ústavu ČSAV a v Institutu řízení a vypracoval několik studií k úsporám energií, které však mohl publikovat až po roce 1989. V roce 1990 se spolupodílel na vzniku parlamentního výboru pro životní prostředí, kde pracoval až do roku 1994 jako jeho tajemník. V té době byl autorem a hlavním protagonistou několika akcí na podporu úspor energií, kdy počátkem devadesátých let navrhl a prosadil v parlamentu snížení DPH z 23 % na 5 % na 10 let u úsporných zdrojů světla, vodních a větrných turbín, slunečních kolektorů a podlahového vytápění, a pro rychlé zavádění kompaktních zářivek zajistil dotaci ČEZ ve výši několika desítek milionů Kč pro podporu jejich prodeje za poloviční cenu, kdy se jich tak během jediného roku prodalo v ČR několik stovek tisíc kusů. Je též držitelem čestného uznání za Ekologický projekt roku 1993 – revitalizace řeky Blanice. Po odchodu z parlamentu založil koncem roku 1995 společnost AVE BOHEMIA s.r.o., kde jednou z jejích činností je i poradenství v oblasti úspor energií. V současnosti pracuje jako výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství a Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady a je členem předsednictva evropského EVGE pro certifikace v odpadovém hospodářství.

Specializace: Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pěstování biomasy

  • Petr Měchura:: Voda jako palivo (publikováno: 29.12.2006, komentářů: 39, zobrazení: 52009, obrázků: 0, tabulek: 0)

Spalování biomasy