autoři článků

prof.Ing Ľubomír Šooš, PhD.

Katedra výrobnej techniky, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, Bratislava 1, 812 31, Slovenská republika
, tel.:+421 257 296 539

Specializace: Bioplyn

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy