autoři článků

Ing. Lubomír Klobušník

Ing. Lubomír Klobušník

energetický poradce sdružení ECČB, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy