autoři článků

Kateřina Břendová

Department of Agro-Environmental Chemistry and Plant Nutrition, Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague – Suchdol, 165 21, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Pelety a brikety, Spalování biomasy