autoři článků

doc. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

, Česká republika
, tel.:+421 (2) 59 325 259

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie