autoři článků

Ing. Jiří Souček

Ing. Jiří Souček

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, 161 06, Česká republika
, tel.:+420 233 022 214, fax:+420 233 312 507

Články na starém webu CZ BIOMu

Specializace: Bioodpady a kompostování, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

Obnovitelné zdroje energie, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Pelety a brikety, Spalování biomasy

Pěstování biomasy

Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Bioodpady a kompostování, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy