autoři článků

Ing. Jiří Moskalík

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Technická 2, Brno, 616 69 , Česká republika
, tel.:+420 541142417, 541142416, fax:+420 541143345

Specializace: Bioodpady a kompostování, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Spalování biomasy

  • Marek Baláš, Jiří Moskalík:: Měření vlhkosti paliv (publikováno: 24.1.2011, komentářů: 0, zobrazení: 12200, obrázků: 8, tabulek: 1)