autoři článků

Jan Káňa

Biotech progress, a.s., Drážďanská 517/52, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika
, tel.:+420 603 181 881

Specializace: Kapalná biopaliva

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy