autoři článků

Ing. František Slabý

PROKOP INVEST, a.s., Dělnická 35, Pardubice, 53301, Česká republika

Specializace: Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy