autoři článků

Doc. Ing. Břetislav Janeba, CSc.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, 166 07, Česká republika
, tel.:+420 224 352 526

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy