autoři článků

Prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc.,Dr.h.c.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy