autoři článků

Vladimír Hönig, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika

Specializace: Bioodpady a kompostování, Bioplyn, Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Kapalná biopaliva, Obnovitelné zdroje energie