autoři článků

Ing. Štefan Šutý, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav polymérnych materiálov, Oddelenie chemickej technológie dreva, papiera a celulózy, Česká republika

Specializace: Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Spalování biomasy

Seznam článků (1. autor):

Obnovitelné zdroje energie, Pelety a brikety, Pěstování biomasy, Spalování biomasy